Politikker

Under lejren følger vi de generalle politikker fra Det Danske Spejderkorps.

Rygepolitik
Det Danske Spejderkorps arbejder for at ingen børn, unge eller voksne udsættes
for passiv rygning eller oplever rygning.
Det betyder, at:

– Ingen spejdere skal se andre spejdere, ledere eller familier ryge under
spejderaktiviteter.
– Der er intet salg af tobaksvarer i regi af Det Danske Spejderkorps.
– Alle arealer ejet af Det Danske Spejderkorps arbejder med at blive røgfri.

Vedtaget af korpsledelsen august 2017

Alkoholpolitik
Det Danske Spejderkorps arbejder for, at unge og voksne har et ansvarligt
forhold til alkohol.
Det betyder, at:

– Alle arrangementer i DDS overholder lovgivningen: Minimumsalderen for
at købe og få udskænket alkohol er henholdsvis 16 år og 18 år.
– Såfremt der sælges eller udskænkes alkohol til et arrangement i DDSregi,
tilbydes der altid alternativer og alkohol er aldrig det samlende
element ved korpsets aktiviteter.
– Børn og unge under 16 år oplever ikke spejdere eller ledere, der er
berusede, i forbindelse med spejderaktivitet.
– Spejdere forholder sig til hvordan de indgår i samfundet og forholder sig
til samfundets normer, herunder unges forhold til alkohol.
– Alle grupper, spejdercentre, arrangementer og andre enheder tager
aktivt ansvar for at unge og voksne forholder sig til fællesskabers måder
at nyde, feste med og afholde sig fra alkohol.
Alle grupper og arrangementer forholder sig til denne alkoholpolitik, og hvordan
den udleves i praksis.

Vedtaget af korpsledelsen august 2017

Privatlivspolitik

Vi følger den gældende privatlivspolitik i Det Danske Spejderkorps. Denne kan læses her: https://dds.dk/privatlivspolitik
For yderligere spørgsmål, kontakt da venligst lejrcheferne.